Slaidize

SLAIDIZE – muzyczno-wizualny organizm powołany do życia przez Rafała Litwina w 2015 r. W początkowej fazie był projektem czysto muzycznym.

Owocem tego okresu jest inspirowana dźwiękami miasta płyta Sands. W tworzeniu warstw muzycznej i wokalnej udział biorą każdorazowo zapraszani goście. Zmienny z założenia osobowy skład projektu ma zapewnić uniknięcie muzycznej homogeniczności. W efekcie powstałe do tej pory utwory można śmiało określić jako wielowymiarowe. Są syntezą brzmień technologicznych, industrialnych, trip-hopu, alternatywnego popu. Jednym z ważniejszych założeń projektu jest otwartość na inspiracje i szeroko zakrojone poszukiwania muzyczne.

Macierzysty plan tworzenia sztuki trójwymiarowej, tzn. opartej na muzyce, tekście i obrazie, został zrealizowany w 2018 r. Następnie wzbogacono o obraz album Le Reve, wydany w 2019 r. Powstałe teledyski – inspirowane op-artem, performancem, komiksem i filmem eksperymentalnym – wytyczyły nowy kierunek rozwoju sztuki tworzonej przez SLAIDIZE.
Obecnie twórcy pracują nad stworzeniem niestereotypowej syntezy dźwięku i obrazu; fuzji inspirowanej wieloma sztukami.

Skład:

  • Rafał Litwin – pomysłodawca i założyciel projektu, kompozytor, producent
  • Ewelina Lewandowska – autorka teledysków, fotografka, wokalistka, autorka tekstów

oraz:

  • Andrzej Choromański,
  • Bartłomiej Kuźniak,
  • Filip Mazuchowski,
  • Tomasz Bardega,
  • Piotr Wasyluk,
  • Darek Maksymik.

Próbka twórczości:

8
powrót do listy Artystów